Lanová dráha - Vaše adrenalínové dobrodružstvo

Prevádzkový poriadok

 1.  Pohyb po lanovom parku mimo otváraích hodín je prísne zakázaný
 2. Návštevníci sa po lanovom parku pohybujú na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví, príp. živote klienta spôsobenú nedodržaním pokynov a inštukcíí, alebo precenením vlastných schopností a zdravotného stavu.
 3. Vstup na prekážky je možný len po zakúpení vstupenky a po odbornom zaškolení inštuktorom lanového parku
 4. Každý návštevník lanovej dráhy musí plniť pokyny inštruktor.
 5. Návštevník musí byť neustále istený podľa pokynov a musí používať poskytnuté vybavenie - úväzok, prilbu a istiaci systém s dvomi karabínami.
 6. Po jednotlivých prekážkach sa môže pohybovať len 1 osoba a na plošine medzi prekážkami môžu byť súčasné 2 lezci.
 7. Po prekážkach sa nemôžu pohybovať osoby pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok, ďalej osoby nižšie ako 150 cm bez doprovodu dospelej osoby.
 8. Inštuktor má právo rozhodnúť o spôsobilosti k vstupu na lanovú dráhu a v prípade porušovania prevádzkového poriadku alebo zhoršenia poveternostných podmienok (búrka, silný vietor...) má právo prelez predčasne ukončiť.
 9. Pokiaľ klient dôjde k názoru, že už nie je v jeho silách pokračovať v prekonávaní prekážok, zavolá obsluhu, vyčká kým príde a riadi sa stále jeho pokynmi. Po celú dobu ostáva zaistený.
 10. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v areáli lanového parku ani jeho okolí.
 11. Voľný pohyb psov a ďalších zvierať po areáli je zakázaný.
 12. V prípade akýchkoľvek problémov, či objavenia závady bez váhania upozronite inštruktora.
 13. Nachádzate s v Národnom parku, správajte sa ohľaduplne k prírode i k ostatným návštevníkom.

Ako to u nás prebieha?

 • každý návštevník dostane lezecký úväz (aj tí namjmenší na detskej trati), ktorý pozostáva z lezeckej sedačky, 2 krabiniek a kladky, určenej na prekonávanie lanoviek. Súčasťou výstoje je neodmysliteľne aj prilba.
 • po vystrojení prebehne krátka inštruktáž s praktickým výcvikom na ktorom si osvojíte základné vedomosti pre vašu bezpečnosť. Čo Vám doporučujeme.

Čo si zobrať so sebou?

 • športové oblečenie a pevná obuv (botasky)
 • ak máte cyklistické rukavice nie je vôbec od veci si ich zobrať so sebou
 • dievčatám s dlhými vlasmi odporúčame, aby si ich zopli gumičkou
 • posledným a najdôležitejším čo si musíte priniesť je dobrá nálada a chuť prekonať aj sám seba

Počítajte s tým, že zdolanie celej trasy trvá približne 1 hodinu, závisí však na individálnych schopnostiach návštevníka.